Styrelseutbildning

Styrelseutbildning


Lösning på

Frågan om ett effektivt och kunskapsbaserat arbetssätt.

Effekt

Kunskap och insikt i relationerna mellan samt ansvar i rollerna Ägare – Styrelse – VD. Ansvaret det innebär att vara styrelseledamot med bl a legala krav, hur man uppträder och verkar i styrelsen samt ansvaret gentemot ägaren(-na).

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING