Styrelseutbildning

 

Styrelseutbildningar.

Vi håller utbildningar i praktiskt styrelsearbete med inriktning ägarledda företag, kommunala bolag, stiftelser och idéburna organisationer. Utbildningarna håller ett bra tempo med ett balanserat upplägg mellan teori, case och i vissa fall styrelsespel. Innehållet är praktiskt förankrat. Deltagarna är intresserade och gruppen skapar ett kunskapsnätverk som är värdefullt även lång tid efter genomgången utbildning.

För mer information kontakta info@styrelseinstitutet.se 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

STYRELSEUTBILDNINGAR