Starta styrelsearbete

Starta styrelsearbete

Starta styrelsearbete är lösning på:

Frågan när jag/vi som ägare vill ta företaget till nästa nivå men fastnar i dagliga operativa frågor, gamla mönster samt otydlighet i företagets mål och riktning

Effekten blir:

Struktur i företagets mål och riktning, formalia, ägarrelationer vid fler ägare, plan för att implementera styrelsearbete

Viktiga frågeställningar

  • Tar ansvaret för den dagliga driften över och är du missnöjd med att inte hinna planera för framtiden?
  • Är mycket av det som görs enligt devisen ”som vi alltid har gjort” och finns därmed behov av tillföra annan kompetens, nya influenser och ett nytt sätt att planera och utföra?
  • Finns det behov av struktur och metod för att överväga olika lösningar, fatta beslut och följa upp?
  • Ägarmöte/styrelsemöte/ledningsmöte? Behandlas alla frågor, stora som små på samma sätt?
  • Behövs det ytterligare kompetens och hjälp med att strukturera för att frigöra tid?

Är det övervägande Ja på dessa frågeställningar är vår rekommendation att ta extern hjälp. Det behöver inte innebära att en styrelse är svaret. Alternativ till en styrelse är att starta med ”Ordförande att hyra” eller ett ”Advisory Board”. När tiden är mogen för en styrelse startas processen med att rekrytera en styrelseordförande och därefter externa ledamöter. Dessa olika kompetenser har inte svar på alla frågor direkt men kan hjälpa ägaren/ägarna att sortera och prioritera efter betydelse och efter aktualitet. Professionellt styrelsearbete medför ordning och reda i bolaget. Att rätt frågor hanteras på rätt nivå. Det skapar effektivitet och även arbetsro och trygghet i hela organisationen. Styrelseinstitutet möjliggör för ägare att starta och utveckla sitt styrelsearbete. Ett första steg är att kontakta oss där vi utifrån era behov lämnar förslag på hur processen drivs framåt.
Exempel:
- Ägardirektiv: Genomgång för att säkerställa ägarens mål och inriktning med företaget samt är styrelsens kompass och orienteringsdokument
- Affärsstyrning: Fastställer innehåll och kvalitet exempelvis strategisk plan, verksamhetsplan
- Mötesårshjul: För strukturerad styrelse- och ledningsarbete samt ordning och reda i bolagets alla nivåer
- Styrdokument: Arbetar fram styrdokument såsom Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion m.m.

FÖR MER INFORMATION

Behöver du ytterligare information? Vill du ha en prisuppskattning? Vill du finna en för dig lämplig person? Välkommen att ta kontakt med eva.gianko@styrelseinstitutet.se, tfn 070-746 00 20 Se även www.styrelseinstitutet.se

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING