Vi adderar Good till Governance

Good Governance analys

Samspel och struktur som driver prestationer och håller organisationers drömmar vid liv

Är ni flera ägare, hur fungerar samarbetet?
Vet du vad du vill med ditt bolag?
Har du en styrelse som bidrar?
Hur är lönsamheten?

Se våra Ägartjänster »

Är det ni i styrelsen som sätter agendan i bolaget?
Har ni rätt balans mellan uppföljnings- och framtidsfrågor?
Hur arbetar ni med strategier?

Se våra Styrelsetjänster »

Har du som VD grepp på vad ägare och styrelse vill med bolaget?
Hur fungerar ledningsgruppen?
Har du rätt förutsättningar?
Tid för egen utveckling?

Se våra Managementtjänster »

Hög tid att planera kommande styrelseutvärdering

Kontakta Styrelseinstitutet för ett första samtal om hur vår metod och arbetssätt ger en gedigen grund för att utveckla såväl verksamheten som styrelsearbetet

badges

Styrelseinstitutet har samlad erfarenhet från över 500 ägarledda Företag. Vår expertkunskap är bolagsstyrning och hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag. Det har varit vårt fokus alltsedan start. Vi arbetar utifrån och ser på ägar-, styrelse- och VD-rollen som en samverkande treenighet. Vår kompetens är verklighetsförankrad och vår rådgivning oberoende. Vi erbjuder styrelsearbete, rekrytering, rådgivning och utbildning. Över 5000 VD:ar och andra intressenter har genomfört vår styrelseutbildning.

09051715918

"Välkommen till oss på Styrelseinstitutet. Vi drivs av att se ägare, styrelse och VD lyckas tillsammans. Vår övertygelse är att allt börjar från toppen där rätt styrning är A och O. En verksamhet som styrs på ett effektivt, kompetent, ansvarsfullt och hållbart sätt presterar både mer och bättre såväl på kort som på lång sikt. Roll, associationsform och företagets utvecklingsfas påverkar behoven. Styrelseinstitutet arbetar för att genom Good Governance underlätta, understödja och möjliggöra att företag och organisationer styrs på bästa sätt så att ekonomiska och kvalitativa mål uppnås. Vi arbetar för att företagsägare, styrelseledamöter och Vd:ar säkrar sin professionella framgång, välmående och personliga trygghet. Vi vet att företag och organisationer som arbetar aktivt med sin styrning enligt Good Governance-principen håller organisationens drömmer vid liv."

Eva Gianko, VD Styrelseinstitutet

Vi utvecklar starka företag och organisationer

UTBILDNING