Vi adderar Good till Governance

Good Governance

Samspel och struktur som driver prestationer och håller organisationers drömmar vid liv

Är ni flera ägare, hur fungerar samarbetet?
Vet du vad du vill med ditt bolag?
Har du en styrelse som bidrar?
Hur är lönsamheten?

Se våra Ägartjänster »

Är det ni i styrelsen som sätter agendan i bolaget?
Har ni rätt balans mellan uppföljnings- och framtidsfrågor?
Hur arbetar ni med strategier?

Se våra Styrelsetjänster »

Har du som VD grepp på vad ägare och styrelse vill med bolaget?
Hur fungerar ledningsgruppen?
Har du rätt förutsättningar?
Tid för egen utveckling?

Se våra Managementtjänster »

Hög tid att starta årets styrelseutvärdering. Hur går tankarna, samma som vanligt eller dags för en uppdatering? Välkommen att läsa vår VD’s debattartikel om styrelseutvärdering. Under Kunskap – E-böcker hittar du mer om styrelseutvärdering med handfasta råd och rekommendationer. Vi ser fram emot att få prata styrelseutvärdering med dig.

badges

Styrelseinstitutet har samlad erfarenhet från över 500 ägarledda Företag. Vår expertkunskap är bolagsstyrning och hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag. Det har varit vårt fokus alltsedan start. Vi arbetar utifrån och ser på ägar-, styrelse- och VD-rollen som en samverkande treenighet. Vår kompetens är verklighetsförankrad och vår rådgivning oberoende. Vi erbjuder styrelsearbete, rekrytering, rådgivning och utbildning. Över 5000 VD:ar och andra intressenter har genomfört vår styrelseutbildning.

09051715918

”Vi drivs av att se ägare, styrelser och VD lyckas tillsammans. Bolagsstyrning är vår profession. Vi arbetar för att företagsägare, organisationsföreträdare och VD:ar säkrar sin professionella framgång, välmående och personliga trygghet. Att de kan sova gott om nätterna i trygg förvissning om att bolaget/organisationen utvecklas väl, både avseende ekonomi och värdegrund. Att de vet att det finns en grupp kompetenta och professionella styrelsearbetare som i motgång och medgång arbetar med att hålla organisationen fokuserad på långsiktig, hållbar utveckling genom riskbalanserad tillväxt och lönsamhet byggd på samverkan och solid värdegrund. Att få dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter samt att utveckla individer och bolag utifrån styrelseperspektivet är ett privilegium varje dag”.

Eva Gianko, VD Styrelseinstitutet

Vi utvecklar starka företag och organisationer

UTBILDNING