Managementtjänster

Managementtjänster

Vi erbjuder tjänster som riktar sig i huvudsak till VD och management i bolagen. Att arbeta med människor och grupper är inspirerande och innehåller samtidigt många utmaningar. En fråga som VD ställer sig, om inte varje dag så är vår erfarenhet att frågeställningen ofta aktualiseras är – ”Hur skapar jag som ledare goda förutsättningar för ett konstruktivt ledningsgruppsarbete? – Hur vi hjälper VD och ledningsgrupper att nå denna målsättning framgår under Leda ledningsgruppen.

Affärsplan, Strategisk plan ja det finns ett flertal rubriceringar där syftet ändå är att processa ett redskap med hållpunkter för verksamheten att förhålla sig till under en bestämd period. Tidshorisonten har växlat över åren från fem år till ett till tre år. Likaså dokumentens storlek och detaljnivå samt i vilken form det presenteras. Från ”tjocka luntor” med mycket text till ett mindre antal bilder. Hur Styrelseinstitutet bistår er med att processa era framtida strategier, mål och aktiviteter framgår under rubriken Strategisk plan.

VD, management, specialister och nyckelpersoner är roller som ställer stora krav på innehavaren av dessa befattningar. Ibland kan man behöva stanna upp och reflektera, få hjälp med nya perspektiv och kanske en ny kompassriktning. Tjänsten Executive coaching erbjuder just detta och riktar sig även till ordförande och ledamöter i styrelser.


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING