Kundportal

Styrelseinstitutets Kundportal hanterar tjänsten ”Visselblåsartjänst” och är även här vi hanterar våra enkäter vid till exempel en styrelseutvärdering, rekrytering, organisationsspecifika enkäter m.m.

UTBILDNING