Kompetens och erfarenhet

Kompetens och erfarenhet

Vi identifierar fyra framgångsfaktorer i styrelsearbetet och som vi ständigt arbetar med att utveckla, de är:

  1. Ordförandes förmåga att knyta ihop styrelseteamet
  2. Exekutiv erfarenhet
  3. Mångfald i kompetens och sist men inte minst
  4. Affärsinriktning

Vi menar att bästa sättet att säkerställa rätt arbetssätt är när styrelsens kunskap, erfarenheter och beslutsförmåga förmedlas och integreras med företagsledningens verkställande ansvar.

Verklighetsförankrade

Våra partners kommer inte från börsvärlden, utan har en bakgrund av företagande i mindre och medelstora bolag. Vi har egen styrelseerfarenhet och visat mycket goda resultat. Utöver den rika erfarenhetsbanken har samtliga genomgått formell styrelseutbildning och vi uppdaterar vår kompetens kontinuerligt. Samtliga partners har arbetat som VD, affärsområdeschefer eller motsvarande exekutiv befattning, det är en garant för att vi kan ge stöd i företagets verkställande arbete. Ytterligare ett kännetecken i vår verklighetsförankring är specialistkompetens inom ett eller flera områden exempelvis IT, HR, finans, strategi, tillväxt och förvärv, beteendevetenskap.

De fyra (4) framgångsfaktorerna som ständigt utvecklas

Vi identifierar fyra framgångsfaktorer i styrelsearbetet och som vi ständigt arbetar med att utveckla, de är 1) ordförandes förmåga att knyta ihop styrelseteamet 2) exekutiv erfarenhet 3) mångfald i kompetens och sist men inte minst 4) affärsinriktning. Vi menar att bästa sättet att säkerställa rätt arbetssätt är när styrelsens kunskap, erfarenheter och beslutsförmåga förmedlas och integreras med företagsledningens verkställande ansvar.
Kanske handlar ändå vår viktigaste kunskap om erfarenhet? Det primära är att vi har tillräckliga insikter, erfarenheter och kunskaper – både som generalister och eventuellt som experter inom visst område – för att kunna upptäcka när företaget har en fråga som kanske är slumrande, under ytan och som behöver adresseras. Vi vet hur vi skapar en styrelsekultur för att utveckla ett framgångsrikt företag och hur man ska agera när indikationer på ”bubblande” frågeställningar dyker upp så att de lyfts upp på bordet och hanteras.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING