Integritetspolicy

Integritetspolicy

Styrelseinstitutet i Skandinavien AB behandlar personuppgifter i sin verksamhet. Vi värnar om din integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg och vet att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Denna informationstext förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, för vilket ändamål, vilka rättigheter du har, vilka skyldigheter företaget har samt hur vi ser till att informationsbehandlingen sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 tillämpas GDPR. Om du har frågor är du välkommen att ta kontakt med oss på de kontaktuppgifter som anges nedan.

 1. Vilka personuppgifter samlas in och varför?

  Styrelseinstitutet samlar in uppgifter för att tillhandahålla och administrera ditt eller ditt företags medlemskap. Vi samlar in uppgifter när du använder våra tjänster, registrerar dig för våra events/konferenser, prenumererar på vårt nyhetsbrev och andra utskick, ansöker om medlemskap eller kontaktar oss i olika typer av frågor.Vi samlar in uppgifter som är nödvändiga för att administrera och för att tillhandahålla tjänster i enlighet med vårt avtal och vår affärsrelation som uppgifter i exempelvis

  • Kundregister
  • Leverantörsregister
  • Webbplatsinformation
  • Kandidatbanks register
  • Prospekt- & intressentregister

  De uppgifter vi kan komma att samla in är grundläggande information om dig såsom:

  • Namn
  • Personnummer
  • Adress
  • E-mail
  • Telefonnummer
  • Arbetsplats
  • Titel
  • CV
  • Foto

  När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig:

  • Information om de tjänster du har köpt
  • Information om hur du använder webbplatsen
  • Enhetsinformation såsom IP-adress, webbläsarinställningar
  Vi inhämtar information direkt från dig, från andra legitima källor eller från kommersiellt tillgängliga källor såsom offentliga databaser. Vi kan komma att uppdatera information för Styrelseinstitutet berättigade intresse av att hålla våra register uppdaterade med korrekt information i syfte att tillhandahålla tjänster på ett ändamålsenligt sätt.
 2. Hur behandlas Personuppgifterna? De personuppgifter som vi samlar om dig kan komma att användas till:
  • Administrativa och interna affärsändamål
  • Utvärdering och utveckling av vår verksamhet, våra tjänster och vårt samarbete
  • Information om befintliga och nya produkter, tjänster och evenemang
  • Reklamändamål
  • Statistik
  • Utvärdering
  • Profilering i samarbetet

  Tillgång till dina personuppgifter är oftast begränsad till de inom Styrelseinstitutet som har behov av att behandla dina personuppgifter. Vi kan vid olika events, inbjudningar, komma att dela personuppgifterna och uppgifterna kan också komma att överföras till våra serviceleverantörer eller samarbetspartners som tillhandahåller våra IT-system, hjälper oss med utskick och annan kommunikation. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

  Vi behandlar dina uppgifter så länge du är partner, medlem, står med i våra register för utskick/nyhetsbrev, kandidatbank eller så länge som vi behöver för att administrera de tjänster vi tillhandahåller dig.

  Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som dess uppgifter behövs för det ändamålet de är insamlade för. När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du har upphört att vara kund eller användare. Vi kan komma att behöva spara vissa personuppgifter längre än vad som har sagts ovan för att tillgodose krav enligt lag.

 3. Vilka är Dina rättigheter?
  • Du har rätt att begära registerutdrag avseende den information som vi har om dig.
  • Du har rätt att begära rättning för felaktiga uppgifter.
  • Du har rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt behandling av personuppgifter som inte längre är nödvändig.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsinformation som finns med stöd av berättigat intresse.
  • Du har rätt att begära begränsning i personuppgiftsbehandlingen om a) du ifrågasätter riktigheten i uppgifterna, b) om personuppgifterna inte lägre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för, c) om du invänt mot behandlingen som stödjer sig på berättigat intresse.
  • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för personuppgiftsinformation som tidigare samlats in med stöd av ditt samtycke.
  • Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.
 4. Kontakt

  Du är välkommen att kontakta Styrelseinstitutet med anledning av personuppgiftsbehandlingen enligt ovan på info@styrelseinstitutet.se. Adress: Barnhusgatan 16, 111 23 Stockholm. Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen på följande adress: datainspektionen@datainspektionen.se, Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING