Vågar ni ta in extern kompetens i styrelsen?

UTBILDNING