Vår berättelse

Kärleken till entreprenörskap och företagande är vårt ursprung

När Styrelseinstitutet grundades gjordes det utifrån de egna erfarenheterna som företagare och ledare samt upplevelserna av att ofta ha ont om tid eller inte ha den specifika kunskap som behövs för att komma vidare med företaget. Vi har slitit själva med många olika frågor och ofta i flera roller samtidigt. Med dessa erfarenheter bestämde vi oss för att vi ville stötta andra genom aktivt värdeskapande styrelsearbete. Vi har sedan start fortsatt attrahera partners med genuint intresse och egen erfarenhet av hur externt perspektiv kan hjälpa företagsledare och ägare såväl inom den privata sfären som inom kommuner och idéburna bolag. Att fylla kompetensgap och löpande utveckla styrelsearbetet är vår grundidé.

Uthållig inriktning

Vår specialistkompetens ligger inom hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda bolag. Det har varit vårt fokus sedan starten liksom att vara inriktade på främst ägarledda bolag. Vi drivs av att se ägare, styrelse och VD lyckas tillsammans. Vi hjälper dem på vägen genom aktivt värdeskapande styrelsearbete, lednings- och verksamhetstjänster, rådgivning, handledning och utbildning.

Vår filosofi om att vara oberoende

Vi går i regel inte in som delägare i våra uppdragsgivares bolag. Vi verkar oberoende med integritet och ett externt perspektiv och vill att våra uppdragsgivare med trygghet ska kunna lita på att vi alltid har det bästa för ögonen när det gäller bolaget och dess utveckling.

Den balanserande professionella rollen

Vi arbetar med den juridiska personens mål och med människan eller människorna i organisationen. Oftast har de samma mål men ibland olika utgångspunkter, värderingar, tankar och beteenden. Vi arbetar med de mjuka frågorna som alltid är viktiga och som ibland också kan bli de svåra frågorna. Vi intar den stödjande, balanserade och professionella rollen mellan partners och delägare eller – när det gäller familjeägda bolag – inom familjen. Av erfarenhet vet vi att bolag förr eller senare behöver relationellt stöd, på ägarnivå, styrelse eller på VD-nivå. Partnersamarbeten är krävande, generationsväxlingar utmanande, familjerelationerna oförutsägbara samt att organisationens värdegrundsposition ständigt måste försvaras och förstärkas. Vi avväpnar och löser konflikter innan de får negativa relationella konsekvenser som påverkar bolaget.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING