Aktivt, värdeskapande styrelsearbete

Aktivt, värdeskapande styrelsearbete

Begrepp som bolagsstyrning, strategisk plan och verkställighet för oftast tankarna till stora företag. En vanlig uppfattning kan vara att styrelsearbete endast är något som är viktigt för andra. De mindre och medelstora organisationerna är dock den grupp som utifrån sina förutsättningar verkligen är i behov av att fundera, hantera och arbeta med frågor som rör bolagsstyrning. Gärna innan kontaktpersonen på banken, revisorn eller för den delen familjen påpekar att de borde.
Bolagsorganen består av tre nivåer/intressentgrupper: Ägarna som anger var de vill att bolaget ska vara. Ägarna utövar sin makt genom bolagsstämman och utser styrelse. Styrelsen arbetar i gruppform, bestämmer vad och hur bolaget ska uppfylla ägarnas vilja samt följer upp och kontrollerar att så sker. Styrelsen utser VD som ansvarar för att leda verksamheten och verkställa styrelsens vad och hur.

Styrelsearbete - ett sätt att distribuera kompetens som bygger värde…

Vår kompetens i kombination med organisationens kompetens medför i praktiken att värde skapas i organisationen. Det är styrelsens uppgift att ta rätt beslut. Men inte minst är det styrelsens uppgift att se till att de beslut som tas, blir genomförda och leder till utveckling både för organisationen och varje individ.

…men också att skydda, distribuera och fånga nya värden

Värde handlar inte bara om att skapa. Vårt arbete handlar också om att skydda värde, kanske till och med från ägarens intrång eller andra externa faktorer. Att distribuera värde kan kanske i vissa fall vara det enda sättet för att behålla högattraktiv arbetskraft. Att möjliggöra skapandet av nya värden genom att exempelvis identifiera samarbetsområden med andra aktörer eller nya marknader.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING