Vårt helhetsperspektiv

Ägare, styrelse och VD - en samverkande treenighet

Den gemensamma nämnaren är att rollerna alltför lätt kan flyta ihop inte minst i ägarledda bolag. Ovanstående tre nivåer arbetar i ett sammanhang, de relaterar till varandra och de samverkar kring den målbild de har. Det som den ena nivån gör har betydelse för de andra på så sätt att varje del både påverkar och påverkas av den andra. Detta samspel blir aldrig färdigt utan fortsätter att skapas och omskapas i förhållande till såväl interna förändringar som omvärldsförändringar. Denna helhetssyn är en framgångsfaktor speciellt i mindre och medelstora bolag.

Företagsekonomi och privatekonomi

Företagandet kan innebära krav på personlig borgen, pantsättning av privat egendom och/eller medial utsatthet. Vi har kunskap och erfarenhet av båda perspektiven och hur de flyter samman, påverkar och behöver hanteras just i familje-, partner- och ägarledda bolag.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING