Ägartjänster

Ägartjänster

Här erbjuder vi tjänster som i huvudsak riktar sig till ägare i bolagen. För ägarna och bolaget är det centralt att det finns en överenskommen vilja och målsättning som dokumenterats i ett Ägardirektiv. Även om man som ägare en gång varit helt klar över och överens om inriktningen förändras omvärlden och relationerna behöver underhållas. Styrelseinstitutet bistår i detta arbete, se mer under Ägardirektiv/Ägarfacilitering.

För den som en gång startat en verksamhet är det naturligt att vilja att verksamheten lever vidare efter det att man dragit sig tillbaka. I det fall ett eller flera barn vill ta över ansvaret är det förstås viktigt att det hanteras korrekt gentemot den som lämnar verksamheten, den/de som tar vid och den/de som eventuellt väljer att inte vara delaktiga i den fortsatta verksamheten. Styrelseinstitutet hjälper er i denna viktiga process, se Ägarbyte/Generationsväxling.

Är bolaget exempelvis i en startfas är ett alternativ till en ordinarie styrelse att initialt ta stöd av ett Advisory Board för att få stöd och hjälp. Även etablerade företag med en styrelse använder sig av ett Advisory Board för att få in externa impulser till bolaget.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING