Visselblåsartjänst

Visselblåsartjänst

”Många som försökt säga ifrån har blivit straffade på olika sätt, så vi är rädda. Därför är vi anonyma (än så länge)”. Ett av många citat som kommit upp i samband med vittnesmål från olika arbetsplatser med konstaterade missförhållanden."

#metoo synliggjorde sexuella trakasserier och övergrepp som tyvärr förekommer i vårt samhälle. En arbetsplats bör erbjuda möjlighet att rapportera/anmäla alla former av oegentligheter som kan uppstå i en organisation. En medarbetare som står i begrepp att visselblåsa upplever stress och är pressad. Då är behovet av klara rutiner centralt, medarbetaren har nog med att överväga om hen ska visselblåsa utan att behöva fundera på hur hen ska gå till väga.


Vad är då en bra rutin?

Fundera på vad som är enklast för era medarbetare och vad som gör att medarbetaren verkligen rapporterar missförhållanden snabbt innan problemet vuxit och i värsta fall når media. Beakta också vad och vem medarbetaren vill möta vid detta tillfälle?

Effektiva rutiner innefattar:

  • Klarar rutiner för missförhållanden
  • Tydliga och säkra rapporteringsvägar
  • Internt och externt stöd

Några menar att ”vi har en intern rutin med klara rapporteringsvägar”. Ledningen känner tilltro till chefer och att klimatet är gott i organisationen - ingen av våra medarbetare skulle tveka att anmäla. Är det så?

Faktiskt kan det vara så att en intern rapporteringsväg av olika skäl medför hinder att anmäla. Hur gott samarbetet än är och hur höga värdena i personalmätningar m m än är innebär det ett motstånd att ta upp känsliga ärenden med en chef eller överordnad. Andra har kompletterat med en extern lösning där fokus ligger på det juridiska och mindre på personen som visselblåser.

Hur underlättar ni att medarbetarna vågar och känner tilltro till er Visselblåsar-process?

Styrelseinstitutets tjänst

Vår tjänst tar sin utgångspunkt i att medarbetarna vill det bästa för sina kollegor, verksamheten och sig själv. Vi sätter fokus på att lösa knutar och få bukt med oegentligheter istället för att fokus ligger på – vågar jag? Med detta som bas ska det därför vara så få hinder som möjligt att anmäla.

Vår lösning innebär att medarbetaren anmäler till en kontakt utanför den egna organisation och möts där vid ett första möte av en legitimerad terapeut/ psykolog. Arbetsgivaren får en återkoppling efter en anmälan men det är alltid upp till medarbetaren om hen vill vara anonym eller inte gentemot arbetsgivaren.

Med vår tjänst tar ni tag problemen när de fortfarande är hanterbara, innan bra medarbetare slutar och innan media söker VD och eller Styrelseordförande!

Vill ni ha hjälp med att sätta upp rätt rutiner för visselblåsare?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING