Styrelsetjänster

Styrelsetjänster

Det är på styrelsenivå som den rätta tonen i företagskulturen sätts. Det är på styrelsenivå som tillväxtmöjligheterna vägs mot riskerna och rätt strategival kalibreras. Det är på styrelsenivå vi följer upp, kontrollerar och vägleder den operativa ledningen. Det är genom styrelsearbetet vi säkerställer att rätt kompetenser används till rätt frågor, att värdegrunden är solid och efterlevs, att relationerna är bra och bygger på tillit. Det är på styrelsenivå vi arbetar med det affärsmässiga i organisationen och med relationerna i ägarkretsen, inom styrelsen och med VD.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING