Executive coaching

Executive coaching

Att i dagens arbetsliv ha en ledande befattning i bolag, privata som kommunala, ideella verksamheter eller stiftelser är en utvald position som också är krävande samt i många stycken en utsatt och ensam position. Hur skall jag som innehar en sådan nyckelposition veta vad som är bra och fungerar för verksamheten och för mig personligen? Vad som behöver förändras och förbättras samt få kännedom om tidiga varningssignaler?

Med Styrelseinstitutets tjänst Executive coaching får du det stöd du behöver för att långsiktigt och hållbart utveckla dig i din position och därmed även dina medarbetare och företaget.

Executive coaching är lösningen på:

Frågan hur kan jag som individ utvecklas såväl i arbetslivet som person utifrån min nuvarande situation och position samt hur jag går till väga.

Effekten blir:

En strukturerad samtalsprocess som leder till nya perspektiv och en förankrad målbild för var man vill vara som person och som befattningshavare.

Vår omtyckta tjänst Executive Coaching riktar sig till ledande befattningshavare. Programmet utformas efter var du befinner dig just nu med aktuella utmaningar i ditt arbetsliv och personligen.  Styrelseinstitutets coacher är certifierade och i flera fall även leg psykoterapeuter.

Coaching vad är det?

Frågan är minst sagt berättigad. Coaching är ett slitet begrepp men ändå en accepterad och sammanfattande rubrik på något som också innehåller stor variation. Ett försök till definition landar i att coaching är konfidentiella, en-till-en-möten med en extern person som besitter kompetens som du behöver.

Innehållet varierar där vissa fokuserar enbart på de arbetsrelaterade frågorna. Vårt synsätt bottnar i övertygelsen om att för långsiktig framgång krävs att även se på personen, att skapa självinsikt. Chefer/ledare och nyckelpersoner med ökad självinsikt har ett lösningsorienterat förhållningssätt som inte bromsas av rädsla vid problem och utmaningar.

Vi ser det som en fördel om  programmet är förankrat hos närmaste chef eller styrelseordförande och att den som ska coachas har en idé eller målbild för programmet. 

Resultat

Vår erfarenhet av Executive Coaching är att vi uppnår både ett mätbart affärsresultat för företaget och en personlig utveckling för individen. Det visar sig genom att individen blivit starkare, vågar driva i enlighet med sin övertygelse, stärkt sin förmåga till gränssättningar, lärt sig en rakare kommunikationsstil och även tydliggjort hur man hanterar större förändringar i karriären. Vidare ökar motivationen, bättre fokus samt relationer till sina medarbetare och kollegor. Insiktsfulla ledare har alltid en positiv påverkan på företagets ekonomiska resultat.

Ännu bättre effekt uppnås för t ex en ledningsgrupp om den samtidigt genomför ett gemensamt coachingprogram, se mer Dynamiskt ledningsarbete .

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING