Styrelserekrytering

Styrelserekrytering

Lösning på: Frågan om styrelsens sammansättning
Effekt: Oberoende part som garanterar att rätt kompetens(-er) rekryteras till styrelsen

Slagkraftig titel som skapar engagemang här

 

Prenumerera på nyheter.

UTBILDNING