Kultur- och värdegrundsrevision

Kultur- och värdegrundsrevision

Lösning på: Kunskap om hur värdegrunden tillämpas i organisationen i konkret handling. Effekt: Ökad värdegrunds- och etisk medvetenhet. Få underlag för fortsatt förbättring och utveckling. Minimera risker.

Slagkraftig titel som skapar engagemang här

UTBILDNING