Kultur- och värdegrundsdefinition

Kultur- och värdegrundsdefinition

Lösning på: Vilken företagskultur vill vi ha och hur den harmoniseras med ägarfilosofin. Effekt: En organisationskultur som baseras på etik och värdebaserat ledarskap. på på Ökad värdegrunds- och etisk medvetenhet.

Slagkraftig titel som skapar engagemang här

UTBILDNING