GS1 Sweden

Om dig och din bakgrund?

Jag heter Jane Linebro och är sedan två år tillbaka Chief Human Resources Officer på GS1 Sweden. Här ansvarar jag för ett litet och effektivt HR-team som stöttar hela organisationen och ytterst våra chefer i alla HR relaterade frågor, såväl ur ett strategiskt som operativt perspektiv.

Jag har arbetat som HR-chef i drygt 10 år och innan jag blev chef och valde HR som inriktning arbetade jag med koordinering av möten, events och kommunikation i olika former.

Min karriär kan så här långt sammanfattas till människor och möten - jag drivs av utveckling, utmaningar och brinner för engagerade och hållbara arbetsplatser med medarbetare och chefer där samarbete är en viktig ingrediens för helheten.

Jane Linebro_GS1

Berätta om företaget du arbetar på?

GS1 Sweden är en global organisation. Vi finns i 116 länder idag och vårt uppdrag lokalt och globalt är att utveckla och tillhandahålla ett gemensamt digitalt affärsspråk för spårbarhet i värdekedjor. Ända sedan 1974 när den första streckkoden skannades i en livsmedelsbutik har vi numrerat världen med vårt unika standardsystem. Över 10 miljarder streckkoder skannas varje dag - och företag har med det fått ett standardiserat affärsspråk för att utväxla information om produkter, transaktioner och leveranser.

Spårbarhet är mycket viktigt och kommer att bli än mer relevant framåt, det märks både på konsumenternas krav och på lagstiftares förväntan. Konsumenterna vill veta var produkterna kommer ifrån, vad de innehåller, var den producerats och hur den ska återvinnas. Våra standarder gör det möjligt att spåra all denna information genom hela produktens livscykel.
Lösningarna skapar vi tillsammans med våra kunder oavsett bransch, så ett inkluderande förhållningssätt och en samarbetskultur är affärskritiska för oss. Det gör att även ”HR-frågor” är starkt integrerade med vår affär.

Och det för oss in på Visselblåsartjänsten

Vi är mycket angelägna om att leva upp till och leva efter våra principer och värderingar. Förhoppningen är att det ska vara naturligt om man undrar över något eller ser behov av förbättringar att kunna prata direkt med sin chef, HR, skyddsombud m.fl. Däremot kan det också finnas tillfällen då upplevelsen är att man inte blivit lyssnad på, eller behöver rapportera oönskade beteenden. En anonym visselblåsartjänst ser vi då som en lojalitetsakt mot hela organisationen.

Hos oss och även på mina tidigare arbetsplatser har vi erbjudit en visselblåsartjänst innan det blev lagkrav. Syftet är att det ska finnas ett tryggt och säkert sätt för medarbetare och andra intressenter att kunna ta kontakt och rapportera missförhållanden eller beteenden som inte hör hemma i näringslivet eller på arbetsplatsen. Är man en lyhörd organisation som vill städa framför egen dörr är det min övertygelse att tjänsten ska finnas oavsett lagkrav eller ej.
I och med EU-direktivet och lagkraven, så har marknaden översköljts av olika bra eller mindre bra lösningar för hur arbetsgivare kan följa lagkraven. Med internet och sociala medier ges det också en möjlighet att gömma sig bakom tekniken. Att som företag enbart erbjuda en anonym systemlösning ser jag risker med.

Om en medarbetare väljer att visselblåsa är det för oss på GS1 Sweden viktigt att det finns en trygg och enkel kontaktväg och att den som anmäler en händelse får en professionell kontakt med en legitimerad terapeut som kan stötta personen i att hantera situationen på bästa sätt. Medarbetaren ska även vara trygg med att det hen säger eller skriver kommer att hanteras som konfidentiell information och att hen förblir anonym om så önskas. Med utgångspunkt i detta landade vi i att välja Styrelseinstitutets visselblåsartjänst, som svarar upp mot allt detta.
Jag har väldigt goda erfarenheter av Styrelseinstitutets visselblåsartjänst, jag känner mig trygg i att vi gör vårt yttersta att välja en lösning som passar våra värderingar och att det finns ett tryggt och enkelt sätt för visselblåsning.

Vilka råd vill du ge till andra organisationer avseende en Visselblåsartjänst

Jag tror att om man som oss på GS1 Sweden vill säkerställa att arbetsplatsen lever som man lär, så ska man erbjuda en professionell, trygg, säker och extern visselblåsartjänst. Det är alltid svårt att objektivt hantera denna typ av händelser enbart internt.

Jag skulle även säkerställa två saker - att anonymiteten bevaras om personen så önskar och att de personer som tar emot anmälningarna har professionell kompetens för att hantera och stötta såväl medarbetaren som organisationen i att utreda och hantera den uppkomna situationen. Flera berörs vid en anmälan, den som anmäler och andra inom organisationen, och flera kan behöva professionellt stöd. I en alltmer digital värld tror jag att det är det viktigt att bygga förtroende genom att erbjuda olika forum, kanaler och rätt verktyg för mänsklig kommunikation.

Jag känner mig jättetrygg att vi har er på Styrelseinstitutet som partner i denna lösning. En visselblåsartjänst ska vara den sista utvägen, dialog internt är a och o och kulturen på arbetsplatsen måste främja det.

Vilka andra frågor ser du är de tongivande HR-frågorna inom den närmaste framtiden?

Kompetensförsörjningen är högaktuell. Att attrahera rätt kompetens och rätt talanger framåt är viktigt, men det handlar också om att behålla de engagerade medarbetare vi redan har och fortsätta utveckla dem i samma riktning som företaget.

En annan viktig fråga är hållbarhet ur ett HR-perspektiv, att chefer och medarbetare mår bra och har förutsättningar för att bidra och prestera i riktning mot mål och vision. Att arbeta med kulturen är också avgörande. Jag tror att de flesta organisationer har förstått att för att bygga och verka långsiktigt behöver ”HR-frågorna” få ta plats. Med en bra samarbetskultur och en hållbar arbetsplats skapas förutsättningar för utveckling och för att tillsammans uppnå fina resultat.

UTBILDNING