[rev_slider alias="slider1"]
[rev_slider alias="slider1mob"]

Samlad erfarenhet från över 500 ägarledda företag.

Vår expertkunskap är bolagsstyrning och hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag. Det har varit vårt fokus alltsedan start. Vi arbetar utifrån och ser på ägar-, styrelse- och VD-rollen som en samverkande treenighet. Vår kompetens är verklighetsförankrad och vår rådgivning oberoende. Vi erbjuder styrelsearbete, rekrytering, rådgivning och utbildning. Över 5000 VD:ar och andra intressenter har genomfört vår styrelseutbildning.


-
Styrelseerfarenhet i

500 bolag.


-
Utbildat över

5000 personer.

Har du inte tid, kraft eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

”Vi drivs av att se ägare, styrelser och VD lyckas tillsammans. Bolagsstyrning är vår profession. Vi arbetar för att företagsägare, organisationsföreträdare, VD:ar säkrar sin professionella framgång, välmående och personliga trygghet. Att de kan sova gott om nätterna i trygg förvissning om att bolaget/organisationen utvecklas väl, både avseende ekonomi och värdegrund. Att de vet att det finns en grupp kompetenta och professionella styrelsearbetare som i motgång och medgång arbetar med att hålla organisationen fokuserad på långsiktig, hållbar utveckling genom riskbalanserad tillväxt och lönsamhet byggd på samverkan och solid värdegrund. Att få dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter samt att utveckla individer och bolag utifrån styrelseperspektivet är ett privilegium varje dag”.

Eva Gianko, VD Styrelseinstitutet


UTBILDNING