Den balanserande professionella rollen

Den balanserande professionella rollen

Vi arbetar med den juridiska personens mål och med människan eller människorna i organisationen. Oftast har de samma mål men ibland olika utgångspunkter, värderingar, tankar och beteenden. Vi arbetar med de mjuka frågorna som alltid är viktiga och som ibland också kan bli de svåra frågorna. Vi intar den stödjande, balanserade och professionella rollen mellan partners och delägare eller – när det gäller familjeägda bolag – inom familjen. Av erfarenhet vet vi att bolag förr eller senare behöver relationellt stöd, på ägarnivå, styrelse eller på VD-nivå. Partnersamarbeten är krävande, generationsväxlingar utmanande, familjerelationerna oförutsägbara samt att organisationens värdegrundsposition ständigt måste försvaras och förstärkas. Vi avväpnar och löser konflikter innan de får negativa relationella konsekvenser som påverkar bolaget.

Slagkraftig titel som skapar engagemang här

UTBILDNING