Board Dynamics

Board Dynamics

För praktiker som vill fördjupa och utveckla sin styrelsepraxis


Bakgrund

Grunden i styrelsearbetet är ordning och reda på struktur och styrelseformalia. Styrelsens funktion och uppdrag är dock så mycket mer och en aktiv och nyfiken styrelseledamot eller VD är oftast intresserad av och vill utveckla sin profession med kunskapsfördjupning inom olika områden.
I Board Dynamics tillämpar vi s k ”Action-Learning”. Mannen bakom begreppet Action Learning är Reginald W. Revans som bland mycket annat var professor i management. R W Revans modell utgår ifrån att lärande och tillförsel av ny kompetens bäst sker genom att arbeta med och i konkreta situationer.

Vad gör Styrelseinstitutet

Vårt program omfattar tio tillfällen, se mer under ”Styrelseutbildningar”, och pågår under 12 månader. Deltagarna väljer vilka tillfällen de vill delta, gärna samtliga dock är tre ämnen/tillfällen ett minimum för att erhålla bäst nytta.
Styrelseinstitutets arbetssätt innebär att gruppen tillsammans samtalar kring teorier, de praktiska implikationerna utifrån gruppens egna erfarenheter och vilka idéer, förslag, angreppssätt som kommer upp avseende tillämpningen.
Vi arbetar i en mindre grupp av styrelseledamöter som vill utvecklas med samtal och dialog om framtidens styrelsearbete. Inte bara avseende digitalisering och hållbarhet utan styrelsearbete som en del av ett system i en större helhet där huvudfokus är dynamiska aspekter i styrelserummet. Med det menar vi det som pågår men som inte alltid syns eller det som inte går att exakt formulera i ord. Att medvetandegöra denna dynamik och den påverkan det får på styrelsearbetet är en spännande och viktig process.
Eva Gianko som är Vd för Styrelseinstitutet ansvarar för Board Dynamics inom Styrelseinstitutet. Eva är Certifierad Board Dynamics-ledare samt civilekonom och leg. Psykoterapeut och är även verksam som Styrelseordförande och styrelseledamot.

Eva Gianko VD eva.gianko@styrelseinstitutet.se +46 (0) 70 746 00 20

Läs mer om programmet


UTBILDNING