Ladda ner e-boken om Styrelseutvärdering

Ladda ner e-boken om Styrelseutvärdering

Koden för bolagsstyrning förordar en årlig styrelseutvärdering vilket även många bolag gör i sina interna dokument avseende ”governance-” och bolagsstyrning.
Det är bra och det är välbehövligt. Ingen grupp, inte heller en styrelsegrupp, kan lära och utvecklas utan återkoppling. Brist på återkoppling kan till och med vara destruktivt.
Styrelseutvärdering möjliggör uppföljning och utveckling av styrelsearbetet. Om en utvärdering ska göras, varför inte göra det bra? Och vad krävs för att den ska vara bra?

Den innehåller bland annat: Styrelsegruppen som socialt system, Syfte med utvärdering, Val av tillvägagångssätt och metodval, För-, respektive nackdelar med vald metod, Beslut som behöver tas, Val av utförare, Rekommendationer, ”Do not's”

Kontakta Styrelseinstitutet vid frågor eller vill veta mer om styrelsetjänster.

UTBILDNING