Svensk Scenkonst


Se våra kommande kursdatum

Vår Pedagogiska Metod avseende våra utbildningar bygger på tre pelare:

  1. Teorigenomgång med tidsutrymme att diskutera teorin och komplexiteten i teorin.
  2. Case, använda teorin och de egna praktiska kunskaperna och erfarenheterna i mindre grupper. En grupp kan presentera en utmaning och de andra grupperna kan erbjuda stöd och hjälp.
  3. Upplevelsebaserad inlärning, att i mindre grupper reflektera över teorigenomgången och casearbetet samt, inte minst viktigt, det gemensamma lärandet av varandras utmaningar i teorin och i verkligheten.


Alla utbildningar avslutas med utdelandet av Certifieringsdiplom.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING