Styrelseutbildning Stockholm

Kompetensutveckling och kunskapsförmedling - Vi hjälper dig som är ägare, styrelseledamot eller VD till ett bättre affärsresultat.

Styrelseutbildning Stockholm

“Kompetensutveckling och kunskapsförmedling - Vi hjälper dig som är ägare, styrelseledamot eller VD till ett bättre affärsresultat”


Styrelseinstitutet

Vår expertkunskap är bolagsstyrning och hur värde skapas, bevaras och utvecklas i ägarledda företag. Det har varit vår fokus alltsedan start. Vi arbetar utifrån och ser på ägar-, styrelse- och VD-rollen som en samverkande treenighet. Vår kompetens är verklighetsförankrad och vår rådgivning oberoende.

Vi erbjuder förutom utbildning även styrelsearbete, rekrytering och rådgivning. Letar du Styrelseutbildning i Stockholm? Då har du kommit rätt, vi erbjuder flera olika utbildningar 2019.

"Vi drivs av att se ägare, styrelser och VD lyckas tillsammans"

Eva Gianko, VD Styrelseinstitutet

Hur vi kan hjälpa dig

Värdeskapande, utveckling, lönsamhet och trygghet.

Vi hjälper dig med att värde skapas, bevaras och utvecklas i ditt bolag

Många är de bolagsägare, bolagsföreträdare och Vd:ar som haft sömnlösa nätter och undrat om det kommer att gå bra och hur de ska göra för att lyckas. Att uppleva trygghet och framgång med vetskapen om att likviditeten är stabil, att bolaget växer, lönsamhet är god, personalen trivs och att organisationen vilar på en solid värdegrund som bidrar till framgång och välmående råder bot på sömnen. Behov som specialiserat oss inom för främst familje- och ägarledda bolag under utveckling.


Våra Styrelseutbildningar i Stockholm

Vi håller utbildningar i praktiskt styrelsearbete med flera inriktningar. Utbildningarna håller ett bra tempo med ett balanserat upplägg mellan teori, case och i vissa fall styrelsespel. Innehållet är praktiskt förankrat. Deltagarna är intresserade och gruppen skapar ett kunskapsnätverk som är värdefullt även lång tid efter genomgången utbildning.

Styrelseutbildningar med flera inriktningar

  • Ägarledda företag
  • Kommunala bolag
  • Stiftelser
  • Idéburna organisationer

Datum för utbildningar 2019

Strategiskt arbete (1 dag) 12 september

Intensiv styrelseutbildning (1 dag) 4 juni, 24 september

Stiftelser (2 dagar) 21-22 november

Avancerad styrelseutbildning (2+2 dagar) 23-24 maj + 2 ytterligare dagar

Svensk scenkonst Styrelseutbildning steg 1 och 2, avancerad och dynamisk, 25-26 september

För mer information kontakta info@styrelseinstitutet.se

UTBILDNING