Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot är lösning på:

Frågan hur bolaget och styrelseteamet kan tillföras en extern person med kunskap, erfarenhet, kontakter etc som bidrar till och arbetar för bolagets utveckling.

Effekt:
Styrelsearbete med bolagets bästa i fokus med ett externt, oberoende perspektiv samt är väl insatt i bolagets förutsättningar för verksamheten och dess marknaden.

Styrelsearbete är en långsiktig relation och ett teamarbete i såväl motgång som i framgång och därmed ingen quick-fix. Vi vet vad det innebär att arbeta i en styrelse, var fallgroparna finns, var riskerna uppstår och hur möjligheterna ska tas till vara. Vårt stöd till dig som styrelseledamot och till styrelsen fokuserar på styrningen i företaget, att formalia är på plats, att styrelsen har ett effektivt och ändamålsenligt arbetssätt samt den bästa sammansättningen.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

STYRELSEUTBILDNINGAR