Styrelseinstitutet välkomnar nya partners

Styrelseinstitutet välkomnar nya partners.

Vår målgrupp är ägarledda bolag med en eller flera ägare, kommunala bolag och idéburna bolag/stiftelser. Vi arbetar professionellt med bolagsstyrning och stödjer ägarna, styrelsen och VD i deras strävan att skapa, bevara och utveckla företagens värde ur ett styrelseperspektiv.

Vi söker dig som:

 • Vill arbeta med styrelserelaterade frågor
 • Har haft en exekutiv linjebefattning som VD, affärsområdeschef eller liknande
 • Har ett eget företag med F-skatt
 • Genererar intäkter genom försäljning och kundkontakter
 • Har viss erfarenhet av styrelsearbete och styrelserelaterade frågor
 • Genomgått eller planerar att genomgå styrelseutbildning

Våra partners har en bred kompetens avseende bolagsstyrning, representerar olika branscher och har även specialistkompetens inom ett eller flera områden. Det rör sig om affärsutveckling, strategier, marknadsföring, beteendevetenskap, IT, ekonomistyrning m m.

Att vara partner i Styrelseinstitutet innebär att du får:

 • Tillgång till Styrelseinstitutets varumärke
 • Ingå i ett nätverk av professionella styrelsearbetare
 • Tillgång till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
 • Stöd i försäljningsarbete
 • Möjlighet till styrelserelaterade uppdrag
 • Möjlighet till konceptutveckling

Ansökan
Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.
Mobil: 070-746 00 20

Mail: eva.gianko@styrelseinstitutet.se

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING