Startfas

Startfas

Under startfasen handlar behovet av stöd ofta om företagets finansiering, ägarens/ägarnas egna ekonomiska situationen och växelspelet mellan företaget och det privata. Styrelseinstitutets roll i denna fas består oftast mer av personlig rådgivning än formaliserat styrelsearbete.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING