Rekrytering & förmedling

Ni vill ha tillgång till rätt kompetens i er styrelse för er fortsatta tillväxt och utveckling.

Rekrytering & förmedling

Välj den metod som passar er organisation. Vi skiljer på rekrytering och förmedling av rätt kompetens till er styrelse. I båda fallen är det viktigt att man vet vad ledamoten skall bidra med och vilken bakgrund och erfarenhet som man vill ha in i styrelsen. Hjälp att utforma förutsättningarna bidrar vi naturligtvis med.


STYRELSEREKRYTERING

Rekrytering innebär att vi efter uppgjord specifikation/önskemål aktivt söker kandidater inte bara bland Styrelseinstitutets ledamöter utan i hela nätverket i hela landet.STYRELSEFÖRMEDLING

Styrelseförmedling är när vi snabbt ser om vi har en partner inom Styrelseinstitutet som passar till uppdraget och direkt kan erbjuda kandidater till uppdragsgivaren. Våra partners har en bred erfarenhet av att arbeta i olika styrelser som ordföranden eller som ledamöter. De är idag engagerade i över 100 olika bolag i ett brett spektrum av olika branschen vilket ger en stor bredd på erfarenheter och kompetenser.TÄNK PÅ:

Slagkraftig titel som skapar engagemang här

UTBILDNING