Gunvor Engström

Styrelseordförande & Partner

I Styrelseinstitutet som

 • Styrelseordförande sedan 2020
 • Partner sedan 2020

Huvudsaklig inriktning

 • Strategi för bolagsstyrning för ägare
 • Styrelseutvärdering
 • Coaching/Samtalspartner, personlig eller grupp
 • Erfarenhetsutbyte i grupp

Styrelseerfarenhet ägarformer

 • Ägarledda företag
 • Noterade företag
 • Statliga bolag
 • Landstingsägda bolag
 • Stiftelser
 • Ideella organisationer

Styrelseerfarenhet branscher

 • Konsult tjänsteverksamheter
 • Finans & Försäkring
 • Kapitalförvaltning
 • Välfärdsföretag

Utbildning

 • Civilekonom
 • Styrelseordförandeutbildning
 • Utbildning i att leda processer för utveckling/erfarenhetsutbyte

Viktigaste Exekutiva Befattningar

 • VD Tjänsteförbundet privata tjänsteföretag
 • VD Företagarna
 • VD Bank2
 • Departementsråd Näringsdepartementet
 • Landshövding
 • Ägare och VD Offentlig Anbudsservice
gunvor

Gunvor Engström

Styrelseordförande & Partner

070-593 00 93

gunvor.engstrom@styrelseinstitutet.se

UTBILDNING