Conny Coldevin

Partner

I Styrelseinstitutet som

 • Partner sedan 2004

Huvudsaklig inriktning

 • Styrelseledamot
 • Ordförande att hyra
 • Skatt/Finans/Pension
 • Generationsskiften
 • Ägarfacilitering

Styrelseerfarenhet ägarformer

 • Ägarledda företag
 • Partnerägda företag

Styrelseerfarenhet branscher

 • Infrastruktur
 • Konsult
 • Finans

Utbildning

 • Projektledare Reklam/Marknadsföring
 • Marknadsekonom
 • Licensierad Fyrarummaren och Personlig dialektik
 • Licensierad UPI Profilanalys

Viktigaste Exekutiva Befattningar

 • Managementkonsult Affärskraft
 • VD Älvsby Källa
 • VD Genero Solutions
 • Marknadschef Elanders Anymedia
 • VD Håbo Marknadsaktiebolag
connyy

Conny Coldevin

Partner

070-657 86 70

cc@styrelseinstitutet.se

UTBILDNING