Om dig

Om dig

Att vara verksam i ett bolag har många likheter men skiljer sig ändå åt beroende på vilken roll du har i bolaget - är du ägare, styrelseledamot eller VD? Vilken organisationsform har bolaget du är verksam i? Grunden är densamma oavsett om du är verksam i ett privat bolag, familj-partnerägt bolag, kommunalt bolag eller idéburet bolag/stiftelse men skiljer sig avsevärt på många sätt beroende på organisationsform. En tredje aspekt att ta hänsyn till är i vilken fas bolaget befinner sig i. Beroende på om bolaget är nystartat, varit verksamt en tid, befinner sig i tillväxt eller har nått sin peak krävs olika insatser och hantering för att på bästa sätt driva bolaget. Hur skulle din linje se ut om du själv prickar in var du befinner dig i form av roll, vilken organisationsform du/bolaget verkar inom och i den fas ni befinner er? Oavsett vad du kommer fram till kan du och ditt bolag med säkerhet vända er till Styrelseinstitutet, vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet.


Våra
tjänsterDessa tjänster erbjuder vi.


Ett
bättre
affärsresultat.


home_beauty3_pic6

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING