Enkät

Ingår du i en aktivitet som innebär att du skall besvara en enkät bör du fått ett meddelande via e-post.

Har du inte fått ett sådant meddelande kontakta Styrelseinstitutet på info@styrelseinstitutet.se

UTBILDNING