Tips & råd

Tips & Råd

Vi delar med oss av den kunskap som var och en av oss partner har erhållit under den långa perioden vi har arbetat med styrelse- och ledningsfrågor. Våra tips och råd är sprungna utifrån vår praktiska erfarenhet och är byggda på de verkliga kunskaper vi har erhållit när vi har bidragit till att lösa problem, till att bli ännu bättre och ytterligare bidra till företagets och organisationens utveckling.
Det är alltför lätt att läsa igenom råden som man läser en check-lista. Vårt första råd är därför - läs igenom våra råd långsamt. Ta dig tid att reflektera. Vad har de att säga dig? Något enskilt område som är mer relevant för dig än de andra?

Att sätta samman en styrelse
Bengt Wiberg


Ordföranderollen
Carl Nordlander


Om ägarrelationer
Eva Gianko


Styrelsens roll vid förvärv
Åke Sätterström


Extern kompetens i styrelsen
Katarina Burton


Ägardirektiv
Claes Rydholm


Tillväxtstyrelsen
Joel Hegardt


För många ägare i båten
Håkan Johansson


Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING