Hushållningssällskapet

Bo Selerud – VD Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet är en helt fantastisk organisation. Det är en rikstäckande, otroligt lokalt förankrad stark organisation med över 1000 medarbetare. Vi är ett missionsstyrt företag med fantastisk kunskap för att utveckla lantbruk, lantbrukare och landsbygd i Sverige. På landsbygden är Hushållningssällskapet ett mycket starkt varumärke men frågar man förbipasserande här på Drottninggatan i Stockholm är det få som vet vad Hushållningssällskapet är.

Idag har vi återigen fått en otrolig viktig position med tanke på allt som sker i världen. Det finns många exempel som torka och skyfall i Europa och världen, som sätter försörjningsproblematiken på sin spets, pandemin fick oss att känna hur det är när gränser stängs, kriget i Ukraina ställer om förutsättningarna, befolkningsökningen i världen, behovet av att lösa livsmedelsbalanser ja listan är lång. Vi i Sverige behöver själva klara våra behov med en betydligt högre självförsörjningsgrad i framtiden, varannan tugga kan inte vara importerad.

Hushållningssällskapen är en av de viktigaste aktörerna för att vi ska kunna ha en stark livsmedelsproduktion i Sverige. Regeringen arbetar med att ta fram en ny livsmedelsstrategi där primärproduktionen dvs lantbruksproduktionen och även vår försörjningsberedskap i ett krisläge ingår. Det behöver inte vara krig, utan en annan händelse som inträffar där det behöver finnas en plan för hur vi ska klara oss, det är sådant vi arbetar med. Därutöver är digitaliseringen av jordbruket med alla dess möjligheter en viktig utvecklingsparameter. Precisionsjordbruket är ett exempel som innebär hur maskiner, gödsling, växtskydd etc. styrs. Hanteringen ger positiva effekter både miljömässigt och ekonomiskt.

boSelerud

Hushållningssällskapet är en anrik organisation, över 200 år gammal med en lång historia. Vi har allt sedan start ett samhällsbyggande ansvar, vi var kungens förlängda arm som skulle se till att vi kunde försörja Sverige under början av 1800-talet. Vi arbetar idag som då under landshövdingarna men vi har ingen statlig finansiering utan finansierar oss själva. Vi har inte heller någon styrning från Staten mer än att stadgarna som tas av regeringen.

Jag själv är uppvuxen på gård men bestämde mig ganska tidigt att välja en annan inriktning och läste teknisk fysik på civilingenjörsprogrammet. Upptäckte efter ett tag att jag nog inte vill arbeta som teknisk fysiker och det blev paradoxalt nog tillbaka till det gröna. Jag började studera på en utbildning för svensk skogsindustri och tog en Master på SLU, som jag efter några år kompletterade med ett år på Handelshögskolan. Arbetslivet började inom skogsindustrin med en klassisk resa som startade i Frankrike på marknad och sälj, sedan försäljningschef, platschef, VD och Koncernchef. När jag skulle byta jobb från ett företag i skogsindustrin till ett annat hamnade jag i karantän under en period, det var svårt för en driven person, vad gör man då?

 

Jag startade bolag och för att finansiera bolagen arbetade jag parallellt som coach och mentor inom strategi, affärsutveckling och marknad, primärt på kontinenten i Tyskland och Österrike. Det blev över tio år i Österrike och jag har faktiskt fortfarande kvar ett litet ben i Österrike. Det blev totalt 25 år internationellt och jag levde ett liv mellan Österrike, Tyskland, Sverige och Hong Kong där jag tillsammans med en kollega också startade ett bolag. Vi utvecklade flera framgångsrika företag inom olika branscher, det var en kreativ bolagsutvecklingsfas och jag fick flera priser som mentor och affärscoach. Mitt i allt detta ringde Hushållningssällskapet som hade lönsamhetsproblem i ett bolag och ville ha någon som kunde jord, skog och affär. Jag hade aldrig varit VD för ett konsultbolag och tackade ja till att bli VD för HS Konsult AB och senare även som Förbundsdirektör/Vd för Hushållningssällskapet.

Jag har sett väldigt mycket avseende bolagsstyrning från Sverige, Tyskland, Österrike och Kina till den typen av bolagsstyrning vi har i Hushållningssällskapet. Jag har gått ett flertal styrelseutbildningar och i kombination med 20 års praktisk erfarenhet av styrelsearbete har det givit mig en bra grund. Ägardirektiv är väldigt viktigt, det är någon annans pengar man är satt att förvalta som VD. Som Vd ska jag bygga aktieägarvärde och utveckla bolaget i den riktning som ägaren/ägarna vill. Det är alltid ägarna som bestämmer vad vi ska göra. Det är dock inte alltid så som styrningen i bolag fungerar, hur styrelsen fungerar är otroligt viktigt för att kunna uppfylla en ägarvilja.

Nu tycker jag också att det är viktigt att ge tillbaka av sina erfarenheter. Jag har arbetat exempelvis inom olika idrottsstyrelser (kämpar extra mycket för damidrott och damfotboll), Ung Företagsamhet, Nyföretagarcentrum och som styrelseledamot och ordförande i kommersiella bolag.

Vårt uppdrag i Hushållningssällskapet är mycket viktigt, mat och energi är en fantastisk framtidsbransch och vi sitter mitt i klimat- och energiomställningen. Vi måste se till att alla är affärsmässiga och vi måste förstå att vi behöver fylla gapet mellan teknik och biologi. För att vi ska hitta dit måste vi få alla att se helheten och lyfta blicken, kunna och förstå styrning. Vi vill få våra styrelser att arbeta tillsammans och hantera rätt form av styrningsfrågor. Vi har inga ägare, styrelsearbetet är därmed ytterst viktigt för oss där vi vill ge alla möjlighet till ökad förståelse och kunskap. Mycket startar redan i valberedningsarbetet där det är av yttersta vikt att valberedningen gör ett bra jobb där vi erbjuder flera former av utbildning. I valberedningens arbete läggs grunden för företagets lönsamhet och utveckling. Hur vi utbildar valberedningar och hur vi utbildar styrelser är för oss helt avgörande för vår framgång. Det är många som har förstått att detta är viktigt och som nu väljer att vara med på utbildningarna. Resultatet är insikt, kunskap men också nätverk internt inom organisation vilket är värdefullt. 2023 startar vi också Ordförande-seminarier för att tillsammans utveckla våra ordföranden i sin roll.

Samarbetet med Styrelseinstitutet fungerar mycket bra. Vi och Styrelseinstitutet har samma synsätt med att få hela organisationen från valberedning, styrelse till VD och organisationen att fungera och arbeta tillsammans. Vi genomför en 2-dagars styrelseutbildning för alla våra styrelser, samt en fördjupningsutbildning, vi genomför valberedningsutbildningar för alla valberedare och vi genomför ett ordförandeseminarium för alla våra ordförande. Och det kommer vi att behöva göra kontinuerligt i några år framåt. Vi är affärsmässigt drivna med krav på egenfinansiering och rätt styrning blir allt viktigare för att strategiskt stärka våra positioner. Vi är stolta och glada över vår historia men vi vill också utveckla oss och det är från toppen vi kan möjliggöra detta. Det börjar med oss på valberednings-, styrelse- och VD-nivå. Vi fortsätter vårt samarbete där ni på Styrelseinstitutet gjort ett jättearbete med oss och också fått ett bra gensvar. Styrelseinstitutet hjälper till att få in ny kunskap i vår organisation om styrning, om omvärld, om strategier, att få ihop allt detta är vår utmaning, men också det roliga i vårt arbete.

UTBILDNING