Etableringsfas

Etableringsfas

I etableringsfasen bedrivs styrelsearbetet fortsatt informellt men formaliseras sannolikt till en ”advisory board”. Styrelseinstitutet bidrar med kompetens inom exempelvis affärskunskap, kassaflöde, försäljning och finansiering.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING