Därför behöver ditt företag/organisation en visselblåsartjänst

September 2021

Alla arbetsgivare med fler än 50 anställda omfattas av ett nytt EU-krav på en visselblåsarfunktion. Krav och lagar är en sak men för alla arbetsgivare, även för er med färre än 50 anställda, innebär etablerandet av en visselblåsarfunktion ökad trygghet för medarbetarna och möjliggör att verksamheten i tid kan ta kontroll över oegentligheter eller andra oönskade situationer. Därmed också säkra verksamhetens trovärdighet internt och externt. Lagstiftningen gäller från och med den 17 december 2021.

whistle

Vilka lagkrav finns på visselblåsarfunktionen?

  • • Arbetsgivare som har 50 eller fler arbetstagare är skyldiga att ha rapporteringsvägar och rutiner för rapportering och uppföljning.
  • • Arbetsgivaren ska utse särskilda personer eller enheter som ska ansvara för rapporteringsvägar och rutiner. Dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga.
  • • Arbetsgivaren ska se till att det finns information som är tydlig och lättillgänglig om hur rapportering ska göras och om meddelarskydd.
  • • Arbetsgivaren ska dokumentera och bevara rapporter som kommer in via rapporteringsvägen.

En visselblåsartjänst kan öka effektiviteten i ditt företag eftersom syftet är att snabbt få information om och kontroll över missförhållanden och oegentligheter. En nyckel i detta är att dina medarbetare känner trygghet i hur visselblåsartjänsten fungerar - att rapporteringsvägar och rutiner är tydliga och tillgängliga. En annan nyckel är att visselblåsartjänsten är tillförlitlig - att medarbetaren kan lita på såväl oberoendet som att anonymiteten, om så önskas, för medarbeten kan upprätthållas.

Styrelseinstitutet erbjuder en helhetslösning med fokus på enkelhet, stabilitet och långsiktighet för ditt företag samt trygghet och tillförlitlighet för medarbetarna. Genom att använda Styrelseinstitutets visselblåsartjänst uppfyller ditt företag de nya lagkraven på visselblåsarfunktionen och skapar grunden för en öppen arbetsplats.

Med vår helhetslösning anmäler medarbetaren sina uppgifter till en extern och i förhållande till ditt företag, oberoende funktion som är specialiserad på att hantera och när det krävs, utreda missförhållanden. Anmälaren får sedan möjlighet att samtala med en legitimerad terapeut eller psykolog, där du som arbetsgivare får en återkoppling efter samtalet. Innehållet anpassas utefter anmälarens önskemål om anonymitet. Styrelseinstitutet erbjuder sig också att i tillägg till visselblåsarfunktionen utreda anmälan och föreslå nödvändiga åtgärder.

nb-banner-01

Styrelseinstitutet erbjuder:

  • • En rutin för att rapportera missförhållanden som anpassas efter ditt företags behov.
  • • Trygghet och tillförlitlighet för medarbetaren.
  • • Dokumentation och vid behov konkreta förslag
    på åtgärder och uppföljning.
  • • Support i utveckling av ledare och verksamhet.
book

Med Styrelseinstitutets tjänst tar ni tag i problemen när de fortfarande är hanterbara, innan bra medarbetare slutar och innan media söker VD och/eller Styrelseordförande.

UTBILDNING