Styrelsens
strategiarbete

November 2021

Vilken är styrelsens viktigaste uppgift? Svaret varierar förstås utifrån läge, och de flesta skulle säga – att tillsätta VD – men ”att utarbeta och fastställa den strategiska planen” är en uppgift som borde vara högt prioriterad men inte alltid är det.

Möjligheterna att hamna fel i strategiarbetet är många. Att fastställa ett överenskommet arbetssätt är en god start för att ge styrelsen och verksamheten rätt förutsättningar. Helt enkelt vem-gör-vad-och-när?

För ytterligare perspektiv om styrelsens strategiarbete - ladda ner vår e-bok och läs mer om styrelsens strategiarbete på vår hemsida.

UTBILDNING