Utvärdering

En utvärdering av styrelsen är ett utmärkt hjälpmedel för att hålla styrelsearbetet på rätt spår. Enligt koden för svensk bolagsstyrning så bör man årligen genomföra en utvärdering av styrelsen arbete. Utvärderingen lägger grunden för en utveckling av styrelsens arbete i form av förbättrade arbetsformer, rätt sammansättning, ökad effektivitet och högre prestationer

Utvärderingen lägger grunden för en utveckling av styrelsens arbete i form av förbättrade arbetsformer, ökad effektivitet och högre prestationer.

Fördelar med vår metod

Vår metod är att kombinera personliga intervjuer med en enkätundersökning. Denna metod ger en bra möjlighet att fånga upp personliga reflektioner och styrelsens arbete samt ger viktig input till efterföljande enkätundersökning.

Frågorna utgår fyra utvärderingsområden; formalia, bolagets utveckling, styrelsens arbetsformer samt de uppnådda resultaten. För att säkerställa ledamöternas trygghet är svaren anonyma.

I vår utvärdering ingår sammanställning av resultatet samt en muntlig återrapportering och åtgärdsförslag till styrelsen.

x
Är du intresserad av våra tjänster? Fyll i formuläret så kontaktar en av våra medarbetare er.