Bli kontaktad av oss!

Utbildning

En naturlig del av vår vardag är att hålla utbildningar i styrelsearbete.

Vi håller utbildningar i praktiskt styrelsearbete för bland annat ALMI, Företagarna, Styrelseakademien, Connect Väst, Business Region Göteborg m fl.

Vi erbjuder ett flertal kurser beroende på vilka behov man har inom sitt styrelsearbete:

  • Grundstommen är vår diplomutbildning som innefattar det mesta kring ABL blandat med praktikexempel. Kursen avslutas med prov och styrelsespel och ett diplom över genomgången kurs.
  • Introduktionskurs på en dag
  • Företagsspecifika kurser
  • En ny utbildning är “Uppgradera ert styrelsearbete”. Under ca en dag går vi igenom viktiga delar av ABL (aktiebolagslagen), ger exempel på praktisk hantering av styrelsemötet, ger en orientering om den nya Koden för Bolagsstyrning samt gör vi en enkel utvärdering av det gångna årets styrelsearbete. Inte på individnivå utan styrelsearbetet som helhet.

Har ni behov av en utbildning för hela er styrelse, en enskild ledamot eller ordföranden? Fyll i formuläret så kontaktar vi er och tar fram en utbildning som passar er. Vi har sett de goda resultat som ett bra styrelsearbete kan åstadkomma, men också sett hur företag i onödan hamnar i svåra situationer som hade kunnat undvikas med en kompetent och aktiv styrelse. Vi har därför strukturerat en handfast, inspirerande och praktisk tvådagars utbildning för att utveckla kunskapen om hur ett framgångsrikt styrelsearbete kan bedrivas i de små och medelstora ägarledda företagen.

Aktuella utbildningar i Stockholm 2017

  • Diplomutbildning i styrelsearbete, 9-10 mars 2017
  • Diplomutbildning i styrelsearbete, 12-13 juni 2017
  • Diplomutbildning i styrelsearbete, 14-15 september 2017
  • Diplomutbildning i styrelsearbete, 9-10 november 2017

Ladda ner PDF med ytterligare info:
Diplomutbildning – styrelsearbete i ägarledda företag (2017)

x
Är du intresserad av våra tjänster? Fyll i formuläret så kontaktar en av våra medarbetare er.