Våra tjänster

Styrelsetjänster

Det är på styrelsenivå som den rätta tonen i företagskulturen sätts. Det är på styrelsenivå som tillväxtmöjligheterna vägs mot riskerna och rätt strategival kalibreras. Det är på styrelsenivå vi följer upp, kontrollerar och vägleder den operativa ledningen. Det är genom styrelsearbetet vi säkerställer att rätt kompetenser används till rätt frågor, att värdegrunden är solid och efterlevs, att relationerna är bra och bygger på tillit. Det är på styrelsenivå arbetar vi med det affärsmässiga i organisationen och vi arbetar med relationerna i ägarkretsen, inom styrelsen och med VD.


Startfas

Under startfasen kan kompetens-behovet handla om företagets finansiering, den egna ekonomiska situationen och växelspelet däremellan. Lämpligt styrelsearbete innebär sannolikt oformaliserad rådgivning.Etableringsfas

I etableringsfasen bedrivs styrelsearbetet fortsatt informellt men formaliseras sannolikt till en ”advisory board”.Tillväxtfas

Styrelsearbetet under tillväxtfasen kan fortsätta informellt men sannolikt sakta men säkert övergår till formellt styrelsearbete och vi vet att ju större företaget/organisationen är desto större är behovet av formellt styrelsearbete.Mognadsfas

I mognadsfasen kan kompetens-behovet handla om förvärv, exit, strategifrågor, förändringsarbete, organisationsutveckling och ekonomi. Styrelsearbetet bedrivs xxxxxxxxxxxxxxxSlagkraftig titel som skapar engagemang här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

UTBILDNING