Styrelserekrytering

StyrelserekryteringLösning på:

Frågan om styrelsens sammansättning

Effekt:

Oberoende part som garanterar att rätt kompetens(-er) rekryteras till styrelsen

Läs mer om styrelserekryteringen här

UTBILDNING