Startkit

Startkit

Lösning på

Tydlighet om vilken fråga som tillhör var. Ordning och reda. Formalia på plats för ett framtida styrelsearbete.

Effekt

Renodla vad som är ägarfrågor, styrelsefrågor respektive ledningsfrågor, samt att frågorna hänförs till rätt möten. Tydliggör arbetsfördelning och ansvar mellan de olika rollerna och att rätt roll/ansvar utövas i rätt forum.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

STYRELSEUTBILDNINGAR