SKPF - Styrelseutbildning Ideell Organisation

 

SKPF - Styrelseutbildning Ideell Organisation

SKPF Pensionärerna är ett snabbt växande pensionärsförbund med över 170 000 medlemmar. ”Hos oss kan du resa, umgås och utvecklas tillsammans med gamla och nya vänner. Du får också tillgång till ett starkt försäkringsskydd och förmånliga rabatter. Som medlem bidrar du även till vårt intressepolitiska arbete för Sveriges pensionärer. Tillsammans bygger vi gemenskap och trygghet för dig som lämnat yrkeslivet!”. Så beskriver Per Lundström kanslichef på SKPF verksamheten och inriktningen för SKPF.

Under en inspirerande dag fick vi på Styrelseinstitutet möjlighet att utbilda 15 styrelseledamöter i SKPF pensionärernas förbundsstyrelsen med inriktningen ”Värdeskapande styrelsearbete” och ”Strategiskt arbete”. Att vara verksam i en ideell verksamhet har sina utmaningar i att få ihop viljor och intressenter men framför allt hur man bäst tar vara på den oerhörda starka kraft som ligger i medlemsdriven verksamhet.

Under utbildningsdagen behandlade vi styrelsens roll och ansvar som helhet och det personliga ansvaret som ledamot. Interaktion och samarbete avseende det strategiska arbetet i verksamheten är frågor som de flesta verksamheter ”brottas med”. D v s vilket är styrelsens ansvar och vilket är den operativa delens, i SKPF’s fall kanslichefen, ansvar. Dagen bjöd på många intressanta diskussioner.

Ni är förebilder som ser vikten av kontinuerlig kompetensutveckling.
Tack Berit Bölander (Förbundsordförande)och Per Lundström (Kanslichef)

UTBILDNING