Om Styrelseinstitutet

Styrelseinstitutet organiserar kvalificerade och erfarna personer som yrkesmässigt arbetar med styrelsefrågor.

Vi förenar goda affärer med etik, affärsmannaskap och hållbar tillväxt. Detta gör att vi stödjer tanken och arbetet hos R-företagen vilka också antagit Styrelseinstitutet som partner.

Vi arbetar med företag i alla branscher

Personerna är verksamma som styrelseledamöter i både mindre och medelstora ägarledda företag i hela landet. Institutet hjälper till att utveckla företag genom aktivt styrelsearbete. Vi hjälper även företagen att finna externa styrelseledamöter med lämplig kompetensprofil, utbildar i styrelsearbete och handleder lokala nätverksstyrelser.

x
Är du intresserad av våra tjänster? Fyll i formuläret så kontaktar en av våra medarbetare er.