Tips & råd

  • När krisen kommer – ha en bra plan och kommunicera snabbt

    Det är inte frågan om huruvida ett företag eller en organisation kan drabbas av en kris. Frågan är snarare när den kommer, ty förr eller senare smäller det bara till. Oväntat och framför allt oönskat. Men krisen måste bara hanteras, inte minst när det gäller kommunikationen med alla berörda. Annars riskerar stora värden att gå…

    Läs mer
  • Handfasta råd vid rekryteringsarbete

    Att rekrytera en extern styrelseledamot till familjeföretaget är inget man gör på en kafferast. Att ha rätt personer i styrelsen är lika viktigt som rätt personer i ledningen. Personen måste ha rätt kompetens och erfarenhet för det aktuella uppdraget. Kompetensen beror på företagets nuvarande och framtida situation och på ägarnas ambitioner för företaget.

    Läs mer
  • Tänkvärt om generationsskiften

    Tillväxtanalys som är en statlig myndighet under Näringsdepartementet publicerade i oktober i år en tankeväckande PM om ägarskiften i svenska privatägda företag. Man slår inledningsvis fast att jämfört med många andra länder har Sverige en stor andel företag som ägs och drivs av individer äldre än 55 år. Och inom en nära framtid kommer en

    Läs mer
x
Är du intresserad av våra tjänster? Fyll i formuläret så kontaktar en av våra medarbetare er.