Nyheter & Aktiviteter

Nyheter & Aktiviteter


Styrelseutbildning.

Styrelseinstitutets VD Eva Gianko deltar i Forskningsseminarium – Styrning som effektiv konkurrensfördel

Gå till


Från afterwork om styrelsearbete i Göteborg.

Den 19 februari hölls ett ”styrelse after work” på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Det var ett samarbete mellan Styrelseakademien, Handelskammaren och Säkra kvinnor Styrelsebalans. Både Styrelseakademien och Handelskammaren uttryckte att ”det viktiga är inte vem som håller i rodret eller har utbildningar, det viktiga är att vi får mer aktiva styrelser” vilket är en hållning som Styrelseinstitutet stödjer fullt ut.

Det var en intressant uppställning talare vi fick lyssna till säger Håkan Johansson, partner i Styrelseinstitutet. Bland talarna märktes Eva Halvarsson VD andra AP-fonden, Malin Persson som bl a är styrelseledamot i Peab och Getinge samt Robin Heigland Professor från Chalmers.

De tre talarna framhöll företagskulturen som enormt viktig idag. Både för att attrahera kompetent arbetskraft men också för att få större möjligheter att utveckla företagen med medarbetare som känner sig delaktiga. Självklart kom frågan om mångfald upp. Ett annat aktuellt ämne var hållbarhetsfrågor där andra AP-fonden t o m skapat ett hållbarhetsindex som används när de investerar i olika företag. Fonden har investerat i mer än 2000 företag World Wide, allt från startups till mogna företag.

Den digitala transformationen, inte minst AI fortsätter att sätta spår i många verksamheter. Här gäller det för styrelsen att inte stoppa huvudet i sanden. Man pekade på att det var viktigt att vara minst två när man ska driva komplexa frågor. Det är svårt att få fart om endast en ledamot tycker att styrelsen behöver ta ett grepp om t ex ny teknologi. Man kan bli betraktad som påstridig och jobbig.

Vidare framhöll Malin Persson ett mycket mera affärsnära styrelsearbete, dvs allt längre från det nästan enbart kontrollerande. Som ledamot ska man även absolut kräva tydliga ägardirektiv. Till sist kan framhållas vikten av en god kommunikation och förståelse i styrelserummet, eller som Malin Persson sa, ”jag frågar, frågar och frågar tills jag förstår, man måste förstå vad man är med att besluta”.

Noterat av Håkan Johansson

Vi välkomnar Katarina Burton som ny partner.

Styrelseinstitutet välkomnar Katarina Burton som ny partner. Katarina arbetar som styrelseordförande och styrelseledamot och har erfarenhet från olika företagsformer och branscher både i Sverige och utomlands. Därutöver har hon personligen en livslång erfarenhet som en del av ett familjeföretag. Katarina är även delägare i ett investeringsbolag som investerar i start-up verksamheter. Katarina har 25 års erfarenhet av IT och telekom med försäljningsansvar för kunder i Sverige och utomlands.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING