Kunskapscenter

Kort ingresstext, t.ex. Här har vi samlat kunskap, tips och råd som hjälper dig på vägen mot bättre styrelsearbete.

Hur vi hjälpt andra

Att hjälpa ägarledda bolag, idéburna verksamheter och stiftelser att utvecklas och nå framgång är det vi i Styrelseinstitutet brinner för och är vår mission. Det gäller förstås även människorna med huvudansvaret för att utveckling och framgång ska bli en realitet nämligen ägarna, styrelseledamöterna och VD eller motsvarande och deras medarbetare.

Att se hur andra i samma situation som en själv hanterat olika situationer och frågor är alltid en inspiration. Under fliken ”Uppdrag/Kundcase” beskriver vi konkret några av de uppdrag vi har genomfört.

Att driva en verksamhet operativt och vara delaktig i en styrelse innebär många utmaningar och risker för felsteg. I ”Tips & Råd” har vi tagit upp ett antal områden och frågor vi anser är viktiga att tänka på för att undvika att hamna fel och därmed göra rätt från början.

Det är en nödvändighet att ägare, styrelsen och VD samverkar för att verksamheten ska utvecklas. De ska samverka men de har också olika roller och ansvar, under ”Din roll” har vi samlat några tankar för respektive funktion.

Under ett bolags/verksamhets livscykel genomgår det olika faser, Startfas – Etableringsfas – Tillväxtfas - Mognadsfas. Vi behandlar detta under ”Utvecklingsfasen” och hur respektive fas påverkar de ovan nämnda funktionerna nämligen ägare, styrelsen och VD

Ovan skrev vi bolag, idéburna verksamheter och stiftelser. I begreppet bolag ingår olika ägarformer som t ex privata företag, familjeföretag, partnerföretag och kommunala bolag där mycket är lika men också mycket skiljer mellan de olika bolagsformerna. Mer om detta beskriver vi under området ”Organisationsformer”.

Tips & råd

Styrelseinstitutet brinner för att utveckla bolag med särskilt fokus på ägar-, styrelse- och ledningsfrågor. Genom åren har vi samlat på oss gedigen kunskap och praktiska erfarenheter om det som rör bolagsstyrning. En viktig princip för oss är att dela med oss av vår kunskap och erfarenheter, se "Guider" och "E-böcker".

Guider innehåller texter som berör några av de viktiga områden där man som ägare, styrelse och VD behöver ha ordning och reda.

E-böcker, där går vi djupare in i och beskriver ett specifikt ämne.

Läs igenom och reflektera, något eller några område som är mer relevant för dig än andra? Kanske dyker det upp frågor i samband med att du läser igenom materialet? Tveka inte att höra av dig till oss, vi vill gärna bidra till din och ditt bolags framgång.

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING