Intresserad av styrelsearbete?

 

Intresserad av styrelsearbete? Skicka ditt CV

”Minst 2 externa ledamöter i styrelsen räddar i praktiken många bolag och dess ägare”

Välkommen med ditt CV om du är intresserad av att arbeta med styrelserelaterade frågor som exempelvis extern styrelseledamot, advisory board eller motsvarande.

Almi´s styrelsekartläggning 2019 att endast 37% av de företag de intervjuade har en extern i styrelsen. Samma kartläggning visar samtidigt att 76% av dessa företag anser att styrelsearbetet, bolagets utveckling och bolagets lönsamhet har påverkat positivt tack vare extern representation i styrelsen.

Styrelseinstitutet arbetar intensivt, kontinuerligt och konsekvent på alla sätt vi kan för att:
a) professionalisera styrelserekryteringen och
b) öka andelen externa styrelseledamöter

Att finnas i vår kandidatbank kostar 350 kronor exklusive moms per år. Vi arbetar aktivt med kandidatbanken. Dina uppgifter hanteras i enlighet med GDPR och endast för ändamålet att kunna erbjuda dig en styrelseplats eller motsvarande när dina erfarenheter passar kravprofilen.

Skicka ditt CV till:
info@styrelseinstitutet.se

 

Har du inte tid, ork eller den kunskap du behöver för att ta ditt företag till nästa nivå?

UTBILDNING